wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Добрич 197

Европа в моя Добрич 2018

Областен информационен център - Добрич отбеляза 9 май, Деня на Европа с информационно събитие на което бяха представени проекти на община град Добрич, които са финансирани с европейски средства. Предвидения…

Продължава...

ОИЦ – Добрич с информационна обиколка в област Добрич

На 17 април Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) стартира в гр. Каварна информационната си кампания на тема: „Възможности за финансиране с европейски средства и електронно кандидатстване“. През месец април…

Продължава...

Община Добрич инвестира 1,4 милиона лева в рехабилитация на улица „6-ти септември“

Днес се проведе встъпителна пресконференция по проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“ и е част от Интегрирания план за градско…

Продължава...

ОИЦ – Добрич представи пред медии и партньори възможностите за 2018 г.

Пред близо двадесет представители на медии и експерти от общините Добрич и Добричка, екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Добрич проведе информационно събитие на тема „Възможности през 2018 г.“…

Продължава...

Информационно събитие в Община Добричка за работа с ИСУН 2020

На 27.03.2018г. в заседателната зала на Община Добричка, екипът на ОИЦ-Добрич проведе информационна среща за работа с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.