wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Добрич 197

Повишен интерес на пчеларите към щанда на ОИЦ - Добрич

С изнесена приемна и информационен щанд Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) се включи в XV-то издание на специализираното изложение „Пчеломания“ организирано от Добрички панаир. Близо 80 фирми от страната…

Продължава...

Иновативни социални услуги в община Добричка

На 20.03.2018 г., в заседателната зала на Община Добричка се проведе пресконференция по проект BG05M9OP001-2.005-0010-C01 “АКТИВНОСТ-Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност”, който се осъществява чрез…

Продължава...

Работна среща с Областно координационно звено – Добрич, АСП

   На 19 март, екипът на ОИЦ – Добрич проведе работна среща с координаторите от Областно координационно звено – Добрич Таня Борисова и Иван Йорданов. Срещата бе във връзка с…

Продължава...

Европейските средства - опора на туристическия бранш в Община Шабла

 На 9 март 2018 г.  ОИЦ – Добрич представи актуалните възможности за финансиране с европейски средства за туристическия бизнес през 2018 г. на общата среща в община Шабла. Събитието се…

Продължава...

„Пътно строителство" АД, гр. Добрич стартира проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На 28.02.2018 г. се проведе пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност", изпълняван от "Пътно строителство" АД, гр. Добрич. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.