wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Добрич 197

Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства

Днес се проведе пресконференция по проект на Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ) - „Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорския сектор за квалифициран и приобщаващ българо-румънски…

Продължава...

Успешно изпълнение на мерки за енергийна ефективност в град Генерал Тошево

На 22.02.2018 г., в залата на Община Генерал Тошево се проведе междинна пресконференция по проект „Енергийна ефективност на обществени сгради в град Генерал Тошево“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0090…

Продължава...

Нови насоки за изпълнение на проектите по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Днес, 22 февруари, Агенцията за социално подпомагане проведе информационна и разяснителна среща по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в бизнес залата на Община град Добрич. Г-жа Валентина…

Продължава...

Община Балчик и Община Новодари - заедно в проект по Интеррег VI Румъния-България

Днес, 16 февруари, екипът на Областен информационен център - Добрич присъства на организирана от община Балчик  пресконференция по проект „Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион“, акроним …

Продължава...

ОИЦ – Добрич насърчава участието на гражданите в процеса на развитие на Европейския съюз

На 12 февруари при голям интерес премина информационното събитие за представяне на програмата „Европа за гражданите“ 2014 – 2020, организирано от Областния информационен център – Добрич, в партньорство с Националния…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.