wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Добрич 197

Засилен интерес към европейското финансиране на Добрички панаир

С изнесена приемна и информационен щанд Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) се включи в XXIV-та Международна Борса за семена и посадъчен материал организирана от Добрички панаир. Събитието бе официално…

Продължава...

ОИЦ – Добрич надежден партньор на читалищата в Област Добрич

За поредна година, Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) проведе информационно събитие в партньорство с Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища” – Добрич. Срещата се проведе на 24 януари, в…

Продължава...

Символична първа копка на проекта за саниране на блокове в Добрич по ОП "Региони в растеж" 15.01.2018 г. 08:38:04 ч.

На 15.01.2018 г. се проведе встъпителна пресконференция и церемония „първа копка“ във връзка с изпълнението на проект „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”. Община град Добрич е бенефициент…

Продължава...

ОИЦ - Добрич отчете успешна година и нарастващ интерес към Оперативните програми

        Пред близо 30 представители на медиите, партниращи организации, общини и Областна администрация Добрич, Областен информационен център - Добрич отчете дейността си и напредъка по Оперативните програми…

Продължава...

Икономика в Добрич и Констанца, опазваща природното и културно богатство

На 14 декември Търговско-промишлена палата Добрич проведе събитие за края на проект „Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство” № 15.2.1.034, е-МС код: ROBG-8. Водещ партньор…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.