wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Добрич 197

„АКТИВНИ ЗАЕДНО“

„АКТИВНИ ЗАЕДНО“ е поредният проект свързан със заетост, който  „Авангард Персонал Консултинг“ ООД Добрич приключва през месец декември. Той е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014–2020“, схема…

Продължава...

Областен информационен център – Добрич представя актуални възможности за финансиране в Община Добричка

    На 30 ноември 2017г. екипът на ОИЦ – Добрич проведе информационна среща с над 60 потенциални бенефициенти от община Добричка за популяризиране на актуални и предстоящи процедури по…

Продължава...

Екипът на ОИЦ - Добрич отново в подкрепа на земеделските стопани и бизнеса

  Пред близо 30 представители на местния бизнес, земеделски производители и граждани, Областният информационен център – Добрич, представи актуалните процедури за кандидатстване по Оперативна програма „Иновации и  конкурентоспособност“. Представени бяха…

Продължава...

Продължава есенната информационна кампания на Областен информационен център – Добрич

Три информационни събития в област Добрич проведе екипа на центъра през последните две седмици. На 26, 30 и 31 октомври близо 100 представители на общинска администрация, общински съветници, кметове и…

Продължава...

Стартираха строително ремонтните дейности по внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на пожарната в Добрич

В изпълнение на проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич” BG16RFOP001-1.011-0001 на 20 октомври 2017 г. в 13:00 часа на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.