wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Добрич 197

Европейските структурни и инвестиционни фондове и финансови инструменти в помощ на бизнеса от област Добрич

Над 40 представители на бизнеса, неправителствени и обучителни организации, медии и др. се включиха в информационното събитие на тема „Европейските структурни и инвестиционни фондове и финансови инструменти в помощ на…

Продължава...

ОИЦ – Добрич с изнесена приемна в община Шабла

В последната седмица на месец юли, Областен информационен център – Добрич проведе изнесена приемна в община Шабла. Целта на събитието бе популяризирането на актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани…

Продължава...

ОИЦ – Добрич с изнесени приемни в две общини в област Добрич

На 4 и 7 юли Областен информационен център – Добрич проведе изнесени приемни в общините Каварна и Крушари. Целта на събитията бе популяризирането на актуални и предстоящи процедури по програмите,…

Продължава...

Възможности за финансиране по ПРСР бяха представени и в Община Тервел

Екипът на Областен информационен център – Добрич, представи пред състава на Общински съвет – община Тервел и кметове предстоящите за отваряне през 2017 г. подмерки от Програмата за развитие на…

Продължава...

Предстоящи възможности за финансиране по ПРСР бяха представени в Община Балчик

Екипът на Областен информационен център – Добрич, представи пред пълния състав на Общински съвет – община Балчик и кметове предстоящите за отваряне през 2017 г. подмерки от Програмата за развитие…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.