wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Добрич 197

ОИЦ – Добрич отбеляза 30 години Кохезионна политика на ЕС

В началото на октомври, като част от общата инициатива „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“ на мрежата от 27 областни информационни центрове, Областен информационен център – Добрич организира открит щанд…

Продължава...

ОИЦ – Добрич проведе граждански диалог с евродепутати

С граждански диалог на тема „Бъдеще на Кохезионната политика на Европейския съюз - Добрич в Европа-какво следва”, Областен информационен център – Добрич (ОИЦ - Добрич) стартира в областта националната инициатива…

Продължава...

С атрактивен щанд ОИЦ – Добрич представи възможностите за европейско финансиране

На изнесена приемна и мобилен щанд, Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) популяризира дейността и услугите си по време на XXVI-то международно изложение „Селското стопанство и всичко за него”, организирано…

Продължава...

С атрактивен щанд ОИЦ – Добрич представи възможностите за европейско финансиране

На изнесена приемна и мобилен щанд, Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) популяризира дейността и услугите си по време на XXVI-то международно изложение „Селското стопанство и всичко за него”, организирано…

Продължава...

Бизнесът в област Добрич активен в търсене на европейско финансиране

Втората годишна информационна кампания за 2018 г. на тема „Европейски средства за бизнеса“ на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ - Добрич) приключи успешно. От 10 юли до 6 август…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.