wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кюстендил 109

ДЕБАТ ЗА БЪДЕЩЕТО НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕС ПРОВЕДЕ ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ

Представители на местната власт и неправителствения сектор, местни и регионални медии, заинтересовани лица взеха участие в граждански дебат за бъдещето на Кохезионната политика на ЕС, организиран от Областен информационен център…

Продължава...

ГРАЖДАНСКИ ДЕБАТ ЗА БЪДЕЩЕТО НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА ОРГАНИЗИРА ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ

На 26-ти октомври (петък) от 11:00 в залата на втори етаж в читалище „Братство 1896” в гр. Кюстендил, Областен информационен център – Кюстендил организира среща дискусия за бъдещето на Кохезионната…

Продължава...

СИЛЕН ИНТЕРЕС КЪМ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

Близо 30 души присъстваха на информационна среща проведена от Областен информационен център – Кюстендил, на която бяха представени условията за кандидатстване по процедура ,,Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации…

Продължава...

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ПРЕДСТАВЯ ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ

„Възможности за стартиране на бизнес с европейски средства” е темата на информационна среща, организирана от Областен информационен център – Кюстендил (ОИЦ – Кюстендил), която ще се проведе на 12 юли…

Продължава...

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА В ГОРСКИТЕ РАЙОНИ ПРЕДСТАВИ ЕКСПЕРТ ОТ МЗХГ

Актуални възможности за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) насочени към развитие на горските райони бяха представени на семинар, организиран от Областен информационен център – Кюстендил. Поканеният…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.