wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ 6020

ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА БОРБА С МОРСКИТЕ ОТПАДЪЦИ

Експерт от Областния информационен център-Варна присъства на представянето на проект „Подобряване на транснационалното законодателство в областта на морските отпадъци” - MELTEMI, на Института по океанология към БАН. Проектът се осъществява по…

Продължава...

Информационен ден на бенефициент по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

На 12.12.2018 г. от 10:00 ч. в гр. София (ул. „Ангел Войвода” 53) ще се проведе втори информационен ден за представяне на проект №BG16RFOP002-3.001-0135-C01 „Подобряване на енергийната ефективност във В…

Продължава...

ОИЦ-Шумен представи успешни иновативни проекти финансирани от ЕСИФ Избрана

В последното за 2018 година публично информационно събитие с бенефициенти по оперативните програми, Областен информационен център - Шумен представи успешни иновативни проекти в сферата на земеделието, науката и образованието, реализирани…

Продължава...

Резултатите от проекта на ОИЦ – Бургас бяха представени пред медиите

Управителят на Областен информационен център - Бургас представи резултатите от проекта на ОИЦ за периода: 13 декември 2015 г. – 31 декември 2018 г. На срещата стана ясно, че през…

Продължава...

ОИЦ – Хасково проведе работна среща с представители на медиите

На 7 декември 2018 г. (петък), ОИЦ-Хасково проведе работна среща с представители на местни, регионални и национални медии. На нея беше представен отчет за дейността през трите години на проекта…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.