wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Малина Крумова официално пое поста вицепремиер по еврофондовете в служебния кабинет от своя предшественик Томислав Дончев. Той й пожела успех и много енергия, с която да се справя с предизвикателствата.

Министър Крумова подчерта, че осъзнава отговорността, която поема и обеща, че през следващите няколко месеца ще работи активно за запазване на баланса и темповете на работа в системата.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.