wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Събитията ще се проведат през април и май 2017 година във всички области на страната. Повече от 350 вече реализирани и все още в процес на изпълнение проекти ще отворят вратите си за посетители. Участниците в дните на отворени врати ще имат възможността да научат повече са позитивния ефект на средствата от ЕС в България върху развитието на регионите и да споделят знания и опит.

Събитията са неразделна част от Националната информационна кампания „Заедно за Европа“ на мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на ЕСИФ. Планираните дейности в България са със специален фокус върху 10-тата годишнина от членството на страната в ЕС, както и 60-тата годишнина на Европейския социален фонд (ЕСФ) и 6-тата годишнина от създаването на мрежата от 28 информационни центрове за ЕСИФ.

На 12 май Областните информационни центрове в София, Видин, Русе, Пловдив, Варна и Бургас ще проведат едновременно публични събития посветени на 60-тата годишнина на ЕСФ. На тях ще бъдат представени множество успешни проекти, реализирани по трите оперативни програми, финансирани от ЕСФ - ОП „Добро управление“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подробна информация за всички събития по места можете да намерите тук.   

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.