wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 732

Община Кубрат осигурява заетост на още 15 безработни

Местната управа на Кубрат сключи нови 15 трудови договора с болногледачи днес. Новоназначените лица ще упражняват трудова заетост за срок от 12 месеца. Работните места са създадени по проект „Работа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, с бенефициент Агенцията по заетостта.

На събитието по подписването на договорите присъстваха работодателят Алкин Неби, кмет на Община Кубрат, заместник-кметът Орхан Мехмед и председателят на Общинския съвет Хюсеин Юмеров.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Започна реконструкцията на читалището в Исперих

Днес, 15 октомври 2018 г., по проект „Запазване на духовния и културен живот на населението чрез ремонт и оборудване на читалище „Съзнание – 1891”, беше направена церемониална „първа копка”. Дейностите…

Продължава...

Финално събитие по проект „Твоят час” в Разград

С театрални етюди, изпълнения на китара и вокални песни официално приключи проектът „Твоят час” в Лудогорието. Събитието, организирано от Регионално управление на образованието (РУО) - Разград се състоя в Художествена…

Продължава...

Пресконференция на ОИЦ - Разград

На среща с представители на местни и регионални медии екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград представи новата печатна брошура за проекти в региона, подкрепени от Европейските структурни и…

Продължава...

По стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат до момента са постъпили 25 проектни предложения

Дейността на МИГ Завет - Кубрат по прилагане на Стратегията за водено от общностите местно развитие стартира на 21 октомври 2016 година с  подписването на Споразумение за предоставяне на безвъзмездна…

Продължава...

ОИЦ - Разград популяризира успешни европроекти в региона

На информационна среща в отдел „Изкуство” на Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев”, екипът на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград представи проекти и бенефициенти от Брошура „Европроекти 2014-2020 в Лудогорието”.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.