wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Шумен 201

ОИЦ-Шумен представи успешни иновативни проекти финансирани от ЕСИФ Избрана

В последното за 2018 година публично информационно събитие с бенефициенти по оперативните програми, Областен информационен център - Шумен представи успешни иновативни проекти в сферата на земеделието, науката и образованието, реализирани в област Шумен с финансовата подкрепа на Европейските структурни и инвестиционни фондове(ЕСИФ)през програмен период 2014 - 2020 година. Около 70 души присъстваха на двудневния форум. Повече от половината от присъстващите бяха млади хора от Шумен и областта. В първия ден на обучението презентации направиха Милена Чобанова - директор на Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие", Сирма Комитова - изпълнителен директор на Местна инициативна група "Нови пазар - Каспичан", Галина Минчева - управител на ОИЦ - Шумен. Бяха представени предстоящи през 2019 година процедури по Програмата за развитие на селските райони, обяви за кандидатстване с проекти по Стратегията на МИГ "Нови пазар - Каспичан" и новите моменти в Общата селскостопанска политика през следващия програмен период (2021-2027). Най-силен интерес предизвикаха презентациите на иновативни проекти, направени от Ангел Христов - собственик на биологичен пчелин в община Смядово, Димитър Шарбанов - експерт по иновативни европейски проекти и Владимир Гатев, експерт "Дигитално земеделие". Направена бе демонстрация на възможностите, които ще имат фермерите в бъдеще за развитие на т.нар. "smart" стопанства. Във втория ден на обучението участниците бяха запознати с постиженията на науката и тяхното приложение в екологични европейски проекти. Професор д-р Галина Момчева - председател на ИКТ Клъстер - Варна представи пред млади хора от профилирани и професионални гимназии в Шумен презентация на тема" Дигитализация и иновации в бизнеса". По време на форума, управителят на ОИЦ - Шумен, Галина Минчева връчи на присъстващите евроексперти от десетте общини на област Шумен благодарствени грамоти за дългогодишното активно сътрудничество с центъра и им подари рекламни сувенири на ОИЦ.

Продължава...

ОИЦ - Шумен представи актуални процедури за кандидатстване по ЕСИФ Избрана

Над 200 души от област Шумен бяха информирани за открити процедури за кандидатстване по оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и други програми на ЕС. В периода…

Продължава...

Силен интерес към европейските програми и ОПДУ в Шумен Избрана

Информационно събитие за актуални процедури по европейски програми и по Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ) събра в Областен информационен център (ОИЦ) - Шумен около 40 представители на неправителствени и културни…

Продължава...

ОИЦ - Шумен награди победителите в конкурса за влогъри Избрана

Завърши конкурса за влогъри "Живея в Европа", организиран от ОИЦ-Шумен и ОДК в чест на Деня на Европа, Деня на Шумен, и по повод инициативата на ЕК "Европа в моя…

Продължава...

ОИЦ - Шумен организира младежки конкурс на тема " Живея в Европа" Избрана

ОИЦ – Шумен организира младежки конкурс на тема "Живея в Европа". Партньор на проявата е Обединеният детски комплекс в Шумен. Конкурсът се провежда по повод инициативата на Европейската комисия "Европа…

Продължава...

ОИЦ - Шумен обяви старта на информационна кампания Избрана

От 17 април до 12 май Областен информационен център - Шумен ще представи актуални процедури за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони. Експертите на центъра ще посетят общините…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.