wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 156

ОИЦ - СМОЛЯН ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНОТО СИ ПРОУЧВАНЕ

На 22.11.2018 г., в офиса на Областен информационен център - Смолян (ОИЦ) се проведе среща с представители на местни и регионални медии. По време на срещата подробно бяха представени резултатите…

Продължава...

Приключи проект на Фондация "Юстиция" за модернизация на съдебната система

Приключи изпълнението на проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол”, финансиран по оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от…

Продължава...

ОИЦ-Смолян се включи в инициативата "Мениджър за един ден"

На 30 октомври 2018 г. се проведе инициативата на "Джуниър Ачийвмънт" България, в която екипът на ОИЦ - Смолян се включи за пореден път като организация - домакин. Целта на…

Продължава...

ПОВЕЧЕ ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 2020 Г.

Днес, 26 октомври 2018 г. в залата на Областна администрация Смолян се проведе Граждански диалог на тема „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“. Събитието бе организирано от Областен информационен център…

Продължава...

НАД 150 ЧОВЕКА СЕ ВКЛЮЧИХА В ИНТЕРАКТИВНОТО ПРОУЧВАНЕ НА ОИЦ-СМОЛЯН

Над 150 човека се включиха в откритата приемна и интерактивно проучване под надслов „Европа иска да ви чуе“, които Областен информационен център проведе на 16.10.2018 в община Смолян. Жителите на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.