wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 633

Информационна среща по проект на дирекция АФКОС – МВР

На 14 декември от 10:30 ч. в гр. София (хотел COOP, ул. „Искър“ 30) дирекция АФКОС – МВР организира информационна среща по повод изпълнението на проект „Обезпечаване и подпомагане дейността…

Продължава...

Информационен ден на бенефициент по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

На 12.12.2018 г. от 10:00 ч. в гр. София (ул. „Ангел Войвода” 53) ще се проведе втори информационен ден за представяне на проект №BG16RFOP002-3.001-0135-C01 „Подобряване на енергийната ефективност във В…

Продължава...

Покана за информационен ден за представяне на проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

На 23.11.2018 г. от 10:00 часа в гр. София (ул. „Околовръстен път“ 721) ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на проект „Устойчив растеж на БРАТАН ТУР ЕООД…

Продължава...

Информационна среща във връзка с успешното изпълнение на проект „Енергийна ефективност в Каро трейдинг ООД“

На 22.11.2018 г. от 14:30 часа в гр. София (ж.к. „Гоце Делчев“ бл. 22, вх. В, ап. 1В, заседателната зала на „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД) ще се проведе информационна среща във…

Продължава...

3609 КОНСУЛТАЦИИ И 178 ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ ОТЧЕТЕ ОИЦ – СОФИЯ

От декември 2015 година до 15.11.2018 г. включително екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София) е осъществил 3609 консултации на място, по телефон и електронна поща.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.