wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Враца 139

ОИЦ – ВРАЦА ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

    На 04.12.2018 г. в заседателната зала на Община Враца се проведе последната от десетте срещи на втори информационен цикъл за 2019 година, проведен в област Враца. Акцентът бе…

Продължава...

ФИРМА ВЪВ ВРАЦА С ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2 МИЛИОНА ЛЕВА

      На 22.11.2018 година екипът на Oбластен Информационен Център - Враца присъства на представяне по проект с инвестиция близо два милиона лева чрез проект  за „Повишаване на енергийната ефективност в…

Продължава...

Успешно реализиран проект в Община Козлодуй

         Близо 330 деца имаха възможност да придобият нови знания и умения, а родителите им можеха да участват в индивидуални консултации, групови занимания и изнесени обучения.      С…

Продължава...

ОИЦ – ВРАЦА ЗАПОЧНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

     Екипът на Областен информационен център – Враца започна втора информационна кампания за 2018 година. Първата среща от цикъла се проведе в Бяла Слатина на 12.11.2018г., където представители на бизнеса…

Продължава...

Подобряване енергийния интензитет и производствен капацитет на "БУЛНЕД - АМД" ЕООД град Враца

   На 06.11.2018 г. в гр. Враца „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP002-3.001-0081-C02: Подобряване енергийния интензитет и производствен капацитет на "БУЛНЕД-АМД" ЕООД по процедура за предоставяне на безвъзмездна…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.