Изпълнение на ОП

Юни

Общ бюджет
8,019 млн €

Договорени средства
9,261 млн €

Изплатени суми
5,096 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Следвайте ни във facebooktwitter и youtube

Новини

Снимка към новина29.07.2014С проект по ОПАК ВСС ще подобри провеждането на атестации и конкурси в съдебната система

Висшият съдебен съвет стартира проект за подобряване на работата на съдебната система чрез целенасочени обучения за ма ...

Снимка към новина25.07.2014Покана за номиниране на представители на НПО с право на глас в КН на ОП „Добро управление”

В изпълнение на чл. 12, ал. 3, т. 9 на ПМС № 79/10.04.2014 г. Министерството на финансите кани желаещите  от следните ...

Снимка към новина25.07.2014Покана към НПО за определяне на наблюдатели в КН на Оперативна програма „Добро управление“

На основание чл. 3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като на ...

Снимка към новина25.07.2014МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ ОКОНЧАТЕЛНИЯ ВАРИАНТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

С Решение № 532 от 21.07.2014 г. Министерският съвет одобри изменения и допълнения на проекта на Споразумение за партн ...

Снимка към новина24.07.2014Нови 20 проекта на централни администрации получават финансиране по ОПАК

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" ще предостави безвъзмездна финансова помощ ...

Акценти

28.03.2014

График за провеждане на заседанията на Комитетите за наблюдение в периода 14 май – 13 юни 2014 г.

Графикът можете да видите тук.    

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.