wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  • Актуални новини
Всички новини

Календар / СъбитияПон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

ОИЦ – Добрич заедно с медии в информационна среща 10.00

На 26 юни (понеделник) 2017 г., от 10:00 часа в Бизнес залата на Община град Добрич, ет. 1, екипът на ОИЦ – Добрич ще проведе информационно събитие за проактивна работа с медиите.

По време на събитието ще бъдат представени данни относно напредъка на Оперативните програми и ПРСР на национално и областно ниво с средата на програмния период.


ОИЦ–Пловдив с информационно събитие в НЧ „Петко Мандаджиев” в Момино село 10:00

На 26 юни 2016 г. (понеделник) от 10:00 часа в сградата на НЧ „Петко Мандаджиев“ в Момино село, община Раковски Областен информационен център – Пловдив организира среща на тема „Актуални възможности за финансиране на проекти чрез ЕСИФ". По време на събитието експертите на ОИЦ ще представят на участниците и информация, свързана с 10 годишнината на България като член на Европейски съюз и ползите за страната през изминалото десетилетие.


Информационна среща на ОИЦ – Ловеч в град Априлци 10:30

На 26 юни 2017 г., от 10.30 ч., в зала на хотел „Център“, град Априлци, Областен информационен център - Ловеч ще проведе информационна среща на тема „В средата на програмния период“. Експертите от ОИЦ - Ловеч ще представят данни за напредъка в изпълнението на Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони на ниво област Ловеч, както и актуални възможности за кандидатстване с проектни предложения през 2017 г.


Изнесена приемна на ОИЦ-София в община Своге 11:00

На 26 юни (понеделник) от 11.00 ч. до 14:00 ч. екипът на Областен информационен център-София ще проведе изнесена приемна в гр. Своге (Централен площад). Посетителите на приемната ще бъдат запознати с актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.


Fond bg

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

eufunds.bg - Видео

Hide Main content block

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.