wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  • Актуални новини
Всички новини

Календар / СъбитияПон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

ОИЦ-ЯМБОЛ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ДВЕ ПРОЦЕДУРИ, ПОДКРЕПЯЩИ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 10:30

На 20.09.2017 г. (сряда) от 10:30 часа, Областен информационен център- Ямбол ще проведе информационна среща на тема „Подкрепа за предприемачество и развитие на социалното предприемачество“. Събитието ще се състои в офиса на ОИЦ-Ямбол на ул. „Търговска“ № 34.

Присъстващите ще бъдат запознати с условията за кандидатстване по две процедури от ОП „Развитие на човешките ресурси“- „Подкрепа за предприемачество“ и „Развитие на социалното предприемачество “.


ОИЦ-София представя процедура „Специфични обучения“ 11:00

На 20.09.2017 г. (сряда) от 11:00 ч. в гр. София (ул. „6-ти септември“ 37) екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на процедура „Специфични обучения”, финансирана със средства от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Поканени за участие са работодатели, развиващи дейност в икономически сектори, основаващи се на знанията, на високите технологии, на информационните и комуникационни технологии, както и в сектора на преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда.


ОИЦ-София представя процедура „Открий ме“ 14:00

На 20.09.2017 г. (сряда) от 14:00 ч. в гр. София (ул. „6-ти септември“ 37) екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на процедура „Открий ме”, финансирана със средства от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Поканени за участие са представители на неправителствени организации, доставчици на социални услуги, общини и райони на общини, обучителни и образователни организации.


Fond bg

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

eufunds.bg - Видео

Hide Main content block

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.