wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  • Актуални новини
Всички новини

Календар / СъбитияПон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

Изнесена приемна на ОИЦ-София в община Драгоман 11:00

На 29 юни (четвъртък) от 11.00 ч. до 14:00 ч. екипът на Областен информационен център-София ще проведе изнесена приемна в гр. Драгоман (Градски площад, ул. „Захари Стоянов“ 26). Посетителите на приемната ще бъдат запознати с актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.


Областен информационен център - Варна организира семинар „Активен бизнес“ 14:00

На 29 юни 2017 г. от 14,00 часа, в Интер хотел „Черно море“ Областният информационен център – Варна и Агенция за икономическо развитие – Варна организират семинар „Активен бизнес“.

По време на събитието ще бъдат представени възможности по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и резултатите по проект Fit4BusinessGrowth (F4BG) за МСП реализиран по Еразъм+ от АИР – Варна.


ОИЦ – Добрич представя актуални възможности за финансиране по ПРСР 2014-2020 15.00

На 29 юни (четвъртък) 2017 г., от 15:00 часа в Община Тервел, Заседателна зала екипът на Областен информационен център - Добрич ще представи акцентите от предстоящите за отваряне през 2017 г. мерки от Програмата за развитие на селските райони. На срещата ще бъдат поканени общински съветници, представители на община Тервел, граждани и медии.


ОИЦ – Добрич представя актуални възможности за финансиране по ПРСР 2014-2020 9.00

На 29 юни (четвъртък) 2017 г., от 09:00 часа в Община Балчик, Заседателна зала екипът на Областен информационен център - Добрич ще представи акцентите от предстоящите за отваряне през 2017 г. мерки от Програмата за развитие на селските райони. На срещата ще бъдат поканени общински съветници, представители на община Балчик, граждани и медии.


Fond bg

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

eufunds.bg - Видео

Hide Main content block

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.