wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Изпълнение на ОП

Декември

 
 
 

Общ бюджет
7926 млн €

Договорени средства
8465 млн €

Изплатени суми
7554 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

  • Актуални новини
Всички новини

Календар / СъбитияПон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ 10.0

На 25 октомври (вторник) 2016 г., от 10:00 ч., в залата на Общински съвет Тутракан ще се състои информационна среща на тема „Европейски пари за българското селско стопанство“. Експертите от ОИЦ-Силистра ще представят мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, както и ИГРП за 2017 г. по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.


Информационна среща с ОИЦ – Смолян в гр. Мадан 10:00

На 25.10.2016 г. (вторник) от 10,00 ч. Областен информационен център – Смолян ще проведе информационна среща в залата на Общинска администрация - Мадан. На събитието ще бъдат представени актуални процедури по Оперативните програми 2014-2020 г., проект на ИГРП за 2017 г. на Оперативните програми, както и други възможности за европейско финансиране.


Информационна среща на ОИЦ – Ловеч в град Априлци 10:30

На 25 октомври 2016 г., от 10.30 ч., в зала на хотел „Център“, град Априлци, Областен информационен център - Ловеч ще проведе информационна среща на тема „Постигнато и предстоящо“. Експертите от ОИЦ - Ловеч ще представят данни за напредъка в изпълнението на Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони на ниво област Ловеч и община Априлци и ще представят възможности за кандидатстване с проектни предложения през 2017 г., съгласно проекти на индикативни годишни работни програми на оперативните програми. В неформална дискусия ще обсъдим с бенефициенти техния опит в управлението, изпълнението и отчитането на проекти, финансирани от ЕСИФ. 


НЕФОРМАЛНА СРЕЩА С МЕДИИТЕ В ПЛЕВЕН 11:00

На 25 октомври 2016 г. от 11:00 ч. Областният информационен център – Плевен кани представителите на медиите на работна закуска в офиса на ул. „Дойран“ № 81А.

Експертите ще насочат вниманието към акцентите в отворените в момента процедури по оперативните програми и ще представят възможностите, заложени в Индикативните годишни работни програми за 2017 г.


ОИЦ – Благоевград с информационна среща в ЮЗУ 12:30

На 25 октомври (вторник) от 12:30 часа в Стопански факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ ще се проведе информационна среща, организирана съвместно от Областен информационен център – Благоевград и катедра „Мениджмънт и маркетинг“. Ще бъдат представени оперативните програми за програмния период 2014-2020 г. и възможностите за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ.

За участие са поканени преподаватели, докторанти, студенти и всички заинтересовани страни.


Информационна среща с ОИЦ – Смолян в гр. Рудозем 14:00

На 25.10.2016 г. (вторник) от 14,00 ч. Областен информационен център – Смолян ще проведе информационна среща в залата на Туристически информационен център - Рудозем. На събитието ще бъдат представени актуални процедури по Оперативните програми  2014-2020 г., проект на ИГРП за 2017 г. на Оперативните програми, както и други възможности за европейско финансиране.


„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

eufunds.bg - Видео

Hide Main content block

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.