Изпълнение на ОП

Юли

Общ бюджет
8,019 млн €

Договорени средства
8,596 млн €

Изплатени суми
6,841 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Следвайте ни във facebooktwitter и youtube.

Новини

Снимка към новина21.08.2015СЪСТОЯ СЕ ПЪРВОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ

Днес, 20 август 2015 г. се проведе първото публично представяне на процедурата за конкурентен подбор на проекти - BG ...

Снимка към новина20.08.2015Стартира подготовката на ИГРП на ОПДУ за 2016 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление" е в процес на разработване на проект на Индикатив ...

Снимка към новина19.08.2015Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. обявява, че са променен ...

Снимка към новина19.08.2015НА 27 АВГУСТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ОП “ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

На 27 август, четвъртък, Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление" ще проведе информационен ...

Снимка към новина17.08.2015Обявена е първата Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по Програмата) в ...

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

Акценти

13.08.2015

Изпълнение на Комуникационните планове на програмите

  Справката за изпълнението на комуникационните планове на програмите за м. юли 2015 г. можете да изтеглите тук .

07.05.2015

НАСОКИ ОТНОСНО ПРИКЛЮЧВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 2007 — 2013 г.

Решение C(2013) 1573 от 30.4.2015 година можете да изтеглите тук. ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение C(2013) 1573. можете да изтеглите тук.

30.04.2015

График на заседанията на Комитетите за наблюдение на ОП - първо полугодие 2015 г.

Графикът можете да видите от тук

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.