Изпълнение на ОП

Октомври

Общ бюджет
8,019 млн €

Договорени средства
9,261 млн €

Изплатени суми
5,718 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Следвайте ни във facebooktwitter и youtube

Новини

Снимка към новина19.11.2014СЕДЕМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ СА ПОКАНЕНИ ДА ИЗЛЪЧАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Приключи първият етап от избора на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност в състава на Ко ...

Снимка към новина18.11.2014Нова информационна система повишава прозрачността в съдебната система

Успешно приключи проект по ОПАК на Министерството на правосъдието Проект по Оперативна програма „Административен к ...

Снимка към новина17.11.2014Приключи последното обучение за бенефициенти по ОПАК

 „Основно предизвикателство, пред което е изправен Управляващият орган на ОПАК, е максимално ефективното усвояване н ...

Снимка към новина14.11.2014ВЪЗТАНОВЕНИ СА ПЛАЩАНИЯТА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Европейската комисия информира България, че плащанията от европейските фондове по Оперативна програма "Околна сред ...

Снимка към новина13.11.2014ОПАК пусна нов доклад до ЕК с искане за възстановяване на 9 млн. лв.

През следващия програмен период фокусът ще е върху системните и хоризонтални проекти и цели, стана ясно на КН на ОПА ...

Акценти

17.11.2014

Изпълнение на Оперативните програми към 17.10.2014 г. (дял на ЕС)

Данните за изпълнението може да изтеглите от тук

11.11.2014

Актуализиран график за провеждане на заседанията на Комитетите за наблюдение по ЕФРР, ЕСФ и КФ за второ полугодие на 2014 г.

Актуализиран график към 11.11.2014 г. Документът може да изтеглите от тук

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.