wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  • Актуални новини
Всички новини

Календар / СъбитияПон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

ОИЦ – ВАРНА УЧАСТВА В СРЕЩА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ СНЦ „МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ 10:00

На 24.10.2017 г. (вторник), от 10:00 ч., Областният информационен център – Варна ще участва в еднодневна среща, организирана от СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“. Събитието ще се проведе в лекционната зала на Центъра за подкрепа на личностното развитие в гр. Аксаково.


ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ В СТРЕЛЧА 10:30

На 24 октомври 2017 г. (вторник) от 10:30 ч. в Конферентна зала в хотел „Средна гора“, град Стрелча, експерти от Областен информационен център – Пазарджик организира информационна среща, на която ще бъдат представени възможности за финансиране чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове до края на 2017 г.


Открита приемна на ОИЦ – Ловеч в град Угърчин 10:30

На 24 октомври 2017 г., от 10.30 ч., в Клуба на пенсионера към Сдружение „Цвятко Благоев“, в град Угърчин, Областен информационен център – Ловеч ще проведе открита приемна от информационен цикъл на тема „Предстоящи възможности до края на 2017“. Експертите от ОИЦ - Ловеч ще представят актуални и предстоящи възможности за кандидатстване с проектни предложения до края на 2017 г., съгласно индикативни годишни работни програми на Програмата за развитие на селските райони и оперативните програми.


РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНИ, РЕГИОНАЛНИ И КОРЕСПОНДЕНТИ НА НАЦИОНАЛНИ МЕДИИ 10:30

На 24.10.2017 г. (вторник) от 10:30 часа в офиса си на ул. "Търговска" № 34, Областен информационен център - Ямбол ще проведе работна среща с представители на местни, регионални и кореспонденти на национални медии от област Ямбол на тема „Възможности за местния бизнес“.


Информационна среща на ОИЦ – Разград в Цар Калоян 13:30

На 24 октомври 2017 г. (вторник) от 13:30 часа в Народно читалище „Съзнай себе си” гр. Цар Калоян, екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще проведе информационна среща на тема „Актуални и предстоящи възможности по европрограмите”.


ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА НА ГОСТИ НА УЧЕНИЦИ В С. КОЛАРОВО 15:00

На 24 октомври 2017 г. /вторник/ от 15.00 ч., в ОУ „Поп Минчо“, с. Коларово, община Раднево, Областен информационен център – Стара Загора организира информационна среща с ученици на тема: „Десет години България в Европейския съюз“.


Fond bg

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

eufunds.bg - Видео

Hide Main content block

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.