Изпълнение на ОП

Юни

Общ бюджет
8,019 млн €

Договорени средства
9,261 млн €

Изплатени суми
5,096 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Следвайте ни във facebooktwitter и youtube

Новини

Снимка към новина24.07.2014Нови 20 проекта на централни администрации получават финансиране по ОПАК

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" ще предостави безвъзмездна финансова помощ ...

Снимка към новина23.07.2014Европейската комисия приветства приетата от правителството Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки 2014-2020 година

Над 2 100 000 000 евро са влезли в българската икономика от фондовете на ЕС в мандата на настоящото правителство &nbs ...

Снимка към новина21.07.2014Екипът на ОПАК препоръчва включване на авансови плащания в договорите с изпълнители по проекти

 Уважаеми бенефициенти по ОПАК,   Напомняме ви, че съгласно чл. 78 от Регламент на Съвета № 1083/11.07.2006 г. ...

Акценти

28.03.2014

График за провеждане на заседанията на Комитетите за наблюдение в периода 14 май – 13 юни 2014 г.

Графикът можете да видите тук.    

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.