wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  • Актуални новини
Всички новини

Календар / СъбитияПон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

ОИЦ–ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА МАДЖАРОВО 10:00

На 20.10.2017 г. (петък) от 10:00 ч. в зала в общинска администрация, гр. Маджарово, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: „Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ”. Срещата е насочена към представители на общински администрации, доставчици на социални услуги, образователни институции и НПО от област Хасково. 

Ще бъде представена информация за процедура „Открий ме“ по ОПРЧР, предстоящите за стартиране мерки 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“, 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по ТПП за развитие на малки стопанства“ и 6.4.1 „Инвестиционни подкрепа за неземеделски дейности“ по ПРСР, предстояща за стартиране покана за подаване на проекти по ТГС България-Турция; представяне на възможности за включване в Програмата на България при Председателството на ЕС и други налични възможности, с цел повишаване информираността и насърчаване на активно включване.


ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ В ПАНАГЮРИЩЕ 10:30

На 20 октомври 2017 г. (петък) от 10:30 ч. в Заседателна зала на Община Панагюрище, експерти от Областен информационен център – Пазарджик организира информационна среща, на която ще бъдат представени възможности за финансиране чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове до края на 2017 г.


Открита приемна на ОИЦ – Ловеч в град Луковит 10:30

На 20 октомври 2017 г., от 10.30 ч., в зала на НЧ „Съзнание - 1895“, град Луковит, Областен информационен център – Ловеч ще проведе открита приемна на тема „Предстоящи възможности до края на 2017“. Експертите от ОИЦ - Ловеч ще представят актуални и предстоящи възможности за кандидатстване с проектни предложения до края на 2017 г., съгласно индикативни годишни работни програми на Програмата за развитие на селските райони и оперативните програми.


Fond bg

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

eufunds.bg - Видео

Hide Main content block

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.