wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Изпълнение на ОП

Декември

 
 
 

Общ бюджет
7926 млн €

Договорени средства
8465 млн €

Изплатени суми
7554 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

  • Актуални новини
Всички новини

Календар / СъбитияПон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

ОИЦ–Пловдив с информационно събитие в гр. Лъки 10.00

На 26 юли 2016 г. /вторник/ от 10:00 часа пред сградата на НЧ „Зора“ в гр. Лъки ще се проведе информационен ден относно Кохезионната политика на ЕС, актуалните възможности за финансиране на проекти по Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и по Програмата за развитие на селските райони през настоящата 2016 г. Участие в срещата ще вземат експерти от Областен информационен център – Пловдив. На събитието са поканени всички жители на града и околните населени места.

Събитието е открито за медиите.


Министър Василева подписва втора фаза на водния цикъл на Банско 10.30

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Банско Георги Икономов ще подпишат договор за втората фаза на водния цикъл на Банско. Финансирането в размер на 25,9 млн.лв. е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Със средствата ще се доизгради линейната инфраструктура на града и пречиствателната станция за отпадъчни води.

Подписването е на 26 юли 2016 г., вторник, в 10:30 ч. в сградата на община Банско.

От 10 ч. министър Василева ще посети площадката на пречиствателната станция  за отпадъчни води.


Среща от кампанията на ОИЦ-Шумен в община Никола Козлево 10:00

На 26.07.2016 г. от 10.00 часа в сесийната зала на Община Никола Козлево ще се състои информационна среща, част от кампанията на ОИЦ в област Шумен. Пред земеделски производители от общината, експерти на ОИЦ ще представят  условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони. Поканени са и представители на публични и неправителствени организации, администрацията на общината, за да се запознаят с правилата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от ЕСИФ през програмен период 2014-2020.


ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ЧИРПАН 15.30

На 26 юли 2016 г. от 15.30 ч., в голямата зала на Община Чирпан, Областен информационен център – Стара Загора ще проведе информационна среща за представяне на проект на Наредба за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 -2020 г.


„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

eufunds.bg - Видео

Hide Main content block

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.