Изпълнение на ОП

Юни

Общ бюджет
8,019 млн €

Договорени средства
9,261 млн €

Изплатени суми
5,096 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Следвайте ни във facebooktwitter и youtube

Новини

Снимка към новина30.07.2014Публично обсъждане на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

На 1 август 2014 г. от 09:30 ч. в зала „Роял 1" на Шератон София Хотел Балкан ще се проведе публично обсъждане на ...

Снимка към новина29.07.2014С проект по ОПАК ВСС ще подобри провеждането на атестации и конкурси в съдебната система

Висшият съдебен съвет стартира проект за подобряване на работата на съдебната система чрез целенасочени обучения за ма ...

Снимка към новина25.07.2014Покана за номиниране на представители на НПО с право на глас в КН на ОП „Добро управление”

В изпълнение на чл. 12, ал. 3, т. 9 на ПМС № 79/10.04.2014 г. Министерството на финансите кани желаещите  от следните ...

Снимка към новина25.07.2014Покана към НПО за определяне на наблюдатели в КН на Оперативна програма „Добро управление“

На основание чл. 3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като на ...

Снимка към новина25.07.2014МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ ОКОНЧАТЕЛНИЯ ВАРИАНТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

С Решение № 532 от 21.07.2014 г. Министерският съвет одобри изменения и допълнения на проекта на Споразумение за партн ...

Акценти

28.03.2014

График за провеждане на заседанията на Комитетите за наблюдение в периода 14 май – 13 юни 2014 г.

Графикът можете да видите тук.    

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.