Изпълнение на ОП

Май

Общ бюджет
8,019 млн €

Договорени средства
9,233 млн €

Изплатени суми
6,578 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Следвайте ни във facebooktwitter и youtube.

Новини

Снимка към новина07.07.2015МРЕЖАТА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ ЩЕ ПОДПОМАГА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПРИ РАБОТА С ИСУН 2020

Във всеки от офисите на Мрежата от областни информационни центрове (ОИЦ) кандидати и бенефициенти могат напълно безплат ...

Снимка към новина06.07.2015Европейската комисия прие решение за отпускане на авансово плащане по фонд „Солидарност“ във връзка с бедствията в периода 30.01.2015 – 04.02.2015 г.

Като страна членка на Европейския съюз, България има право да получи подкрепа от фонд „Солидарност" за преодоляван ...

Снимка към новина03.07.2015Бургас бе домакин на поредното информационно събитие за представянето на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

След градовете Русе, Пловдив, Плевен и София, Бургас стана домакин на поредното информационно събитие на тема „Възможно ...

Снимка към новина02.07.2015Комитетът за наблюдение одобри изменение на Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ на ОПРР 2014-2020 за 2015 г.

С решение от 23.06.2015 г., взето чрез писмена процедура, Комитетът за наблюдение по ОПРР 2014-2020 г. одобри измене ...

Снимка към новина02.07.2015В централното управление на БАН се проведе информационен ден за ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Това, с което България защити необходимостта от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж&qu ...

Отворени процедури

Всички отворени процедури

Акценти

12.06.2015

Изпълнение на Комуникационните планове на програмите

Справката за изпълнението на комуникационните планове на програмите за м. май 2015 г. можете да изтеглите тук

07.05.2015

НАСОКИ ОТНОСНО ПРИКЛЮЧВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 2007 — 2013 г.

Решение C(2013) 1573 от 30.4.2015 година можете да изтеглите тук. ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение C(2013) 1573. можете да изтеглите тук.

30.04.2015

График на заседанията на Комитетите за наблюдение на ОП - първо полугодие 2015 г.

Графикът можете да видите от тук

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.