Изпълнение на ОП

Юли

Общ бюджет
8,019 млн €

Договорени средства
9,281 млн €

Изплатени суми
5,222 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Следвайте ни във facebooktwitter и youtube

Новини

Снимка към новина01.09.2014Висшият съдебен съвет предлага програмно бюджетиране за съдебната система

Висшият съдебен съвет предлага въвеждане на програмното бюджетиране в съдебната система. Това означава определяне на ...

Снимка към новина26.08.2014МЗХ удължава срока за подаване на заявления за избор на НПО, работещи в частна полза, в комитета за наблюдение на ПРСР (2014-2020)

Министерство на земеделието и храните удължава до 05 септември,  2014 г. срока за набиране на наблюдатели  в  комите ...

Снимка към новина25.08.2014Близо 130 служители на Министерството на отбраната бяха обучени с проект по ОПАК

Близо 130 служители от администрацията на Министерството на отбраната (МО) преминаха обучения за повишаване на квалифик ...

Снимка към новина22.08.2014ОПАК увеличи бюджета по три процедури

Предоставят се допълнително над 4 млн. лв. С решение на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма ...

Снимка към новина22.08.2014НАП облекчава процедурите за ревизии и проверки с проект по ОПАК

Проект по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) ще подобри контролната дейност на Националната ...

Акценти

28.03.2014

График за провеждане на заседанията на Комитетите за наблюдение в периода 14 май – 13 юни 2014 г.

Графикът можете да видите тук.    

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.