wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  • Актуални новини
Всички новини

Календар / СъбитияПон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

ВЪВ ВАРНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ОПИК 2014-2020 10:00

На 16 януари 2018 г. (вторник), от 10.00 до 12.00 ч. в хотел „Черно море“, ще се проведе информационен ден за представяне на процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Събитието се организира от ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството на Управляващ орган на ОПИК със съдействието на Областен информационен център – Варна.


Министър Димов ще провери изпълнението на водния цикъл на Асеновград 11:50

Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще провери напредъка по изпълнението на „Проект за рехабилитация на ВиК мрежата с изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за гр. Асеновград”. Общият размер на инвестицията е за над 106 млн. лв., като безвъзмездната финансова помощ, предоставена по Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020“ е в размер на 80 млн. лв.

Събитието ще се проведе на 16 януари 2018 г., вторник, от 11,50 часа на площадката на ПСОВ в Асеновград, ул. „Индустриална“ № 39. Участие ще вземат кметът на Асеновград д-р Емил Караиванов и представители на фирмите-изпълнители по проекта.


ОИЦ-Кърджали с информационен ден в Ардино 9:30

На 16.01.2018/вторник/ от 09.30 ч. Областен информационен център (ОИЦ) – Кърджали организира информационен ден в община Ардино. Ще бъде представена информация за възможностите на МИГ „Ардино-Джебел“ за финансиране по Оперативните програми.


Fond bg

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

eufunds.bg - Видео

Hide Main content block

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.