Управляващ орган

Управляващ орган

Калин Маринов

Заместник - главен директор ГД ЕФК

Ръководител на УО

 

тел: 02/ 8075300

email: kalin.marinov@mi.government.bg

 

Екип:

Велина Попова - държавен експерт в отдел "Програмиране, наблюдение и оценка на оперативната програма"

Весела Велева - държавен експерт в сектор "Финансово управление и верификация на разходи", отдел "Мониторинг и финансово управление"