Класиране на участниците в конкурс за избор на експерт "Логистика и информация" в Областен информационен център - Варна