КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ЦЯЛОСТЕН НАДЗОР ВЪРХУ ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН, НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ, КОИТО МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ТЯХ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТА В МРЕЖА
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Програма Интеррег V-A Гърция-България
Възложител
Сдружение "Клуб на младия предприемач - Кърджали"
Документация
Attachment Size
documentacia_procedura.zip 7.46 MB