ОИЦ-Шумен с информационна среща в гр. Смядово

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 - 13:30

На 10 август от 10:30 в Музеен комплекс в гр. Смядово, Областен информационен център - Шумен ще проведе информационна среща за представяне на актуални процедури за кандидатстване. На срещата очакваме да присъстват представители на общинска администрация, кметове на кметства, училища и детски градини, земеделски производители на територията на община Смядово. Събитието ще се проведе съвместно с Териториален областен офис на Национална служба за съвети в земеделието.

ОИЦ
Шумен