ОИЦ-Шумен с информационна среща в гр. Върбица

Дата на събитието
Време на провеждане
09:30 - 12:30

На 19 август от 09:30 в Младежки дом в гр. Върбица, Областен информационен център - Шумен ще проведе информационна среща за представяне на актуални процедури за кандидатстване. На срещата очакваме да присъстват представители на общинска администрация, кметове на кметства, училища и детски градини, земеделски производители на територията на община Върбица. Събитието ще се проведе съвместно с Териториален областен офис на Национална служба за съвети в земеделието.

ОИЦ
Шумен