Доставка на ДМА, предвидени за закупуване по проект "AGRO TRADING BULGARIA Ltd. - GEORGIKA EFODIA IKE"

Три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на един брой тежкотоварно моторно превозно средство /влекач/, предвидено за закупуване по проект "AGRO TRADING BULGARIA Ltd. - GEORGIKA EFODIA IKE" (IN1GB-0042140), съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020“
Обособена позиция № 2: „Доставка на един брой триосно самосвално полуремарке, предвидено за закупуване по проект "AGRO TRADING BULGARIA Ltd. - GEORGIKA EFODIA IKE" (IN1GB-0042140), съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020“
Обособена позиция № 3: „Доставка на един брой преносим анализатор на зърно, предвидено за закупуване по "AGRO TRADING BULGARIA Ltd. - GEORGIKA EFODIA IKE" (IN1GB-0042140), съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020“
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Програма Интеррег V-A Гърция-България
Възложител
„АГРО ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Документация
Attachment Size
За публикуване.rar 8.46 MB