ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА В ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1920“, СЕЛО КОПРИНКА, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 11.08.2022 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в читалище „Пробуда 1920“, село Копринка, община Казанлък, Областен информационен център – Стара Загора организира информационна среща на тема: „15 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“.
По време на срещата участниците ще бъдат запознати със значимата роля, която играе членството на България в ЕС за развитието на страната и възможностите за образование, пътуване и реализация на младото поколение на територията на Европейскя съюз.
 ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

ОИЦ
Стара Загора