ОИЦ-СОФИЯ: ОЧАКВАМЕ 6.6 МЛРД. ЕВРО ОТ ПЪРВИТЕ ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ ОТ ЕК

През тези дни Европейската комисия официално одобри още три от българските програми за програмен период 2021 -2027 г. - „Транспортна свързаност“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и Програмата за техническа помощ. Общият им бюджет възлиза на 3.5 млрд. евро. Или към този момент имаме шест одобрени програми от ЕК на обща стойност от 6.6 млрд. евро., които ще се влеят в българската икономика. Освен постигане на кохезия с европейските региони, през новия програмен период е заложено и преодоляване на различията в социално-икономическото развитие между северните и южните региони на България. Това споделиха експертите на Областен информационен център - София с присъстващите на информационните срещи, в общините от Софийска област, Самоков, Ихтиман, Драгоман Сливница, Костинброд и Божурище.

Очакваме до края на годината и еднофамилните къщи също да могат да бъдат санирани с европейски средства. Едно от важните условия за това е, те да се намират в 50-те големи общини. Ще бъдат допустими различни мерки за  енергийна ефективност, а финансирането ще бъде от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Индикативно в програмата са заложени 3328 сгради, които да могат, да бъдат обновени до 2029 г. Предвидените средства за всички мерки за саниране са около 93.5 млн. евро., казаха в допълнение експертите, по време на срещите.

Инвестициите в хората, чрез насърчаване на заетостта и развитие на уменията, социалното включване, предоставянето на равни възможности, модернизация и качество на образованието, както и директното подпомагане с храни и друга материална подкрепа за най-нуждаещите, са сред основните цели на първите три стартирали програми за новия програмен период. Това са програмите „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и Програма „Храни и основно материално подпомагане“, които ще бъдат съфинансирани от Европейския социален фонд+. Бюджетът на тези три програми възлиза на общо 3.1 млрд. евро, а първите процедури за предоставяне на безвъзмездно финансиране по тях вече са обявени и в момента тече подаването на проектни предложения, информираха присъстващите от Центъра.

По време на информационните срещи експертите на ОИЦ-София, представиха и отворени, и предстоящи мерки за подобряване на различни видове инфраструктура в общините, възможности за подкрепа на бизнеса и земеделските стопанства както и мерките, насочени към образователни, социални и културни институции.

Експертите предоставиха и информация по актуалните за обществото теми за енергийно обновяване на жилищния и нежилищния сграден фонд, както и възможности за финансиране на единични мерки за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради и възможностите за изграждане на фотоволтаични системи и паркове.

През следващите седмици ОИЦ - София ще посети: Годеч и Своге - 25 октомври, Етрополе и Правец - 26 октомври, Чавдар - 27 октомври, Копривщица и Антон - 1 ноември, Пирдоп и Златица - 2 ноември.  Кампанията ще завърши на 3 ноември с информационна среща в община Ботевград.

Информация за местата на провеждане на информационните срещи ще бъде публикувана в рубриката „Календар“ в Единния информационен портал за европейските структурни и инвестиционни фондове на адрес: https://www.eufunds.bg/bg, в сайтовете на общините от Софийска област, както и в страницата на ОИЦ-София във Фейсбук.