Протокол от писмена процедура за неприсъствено вземане на решения от ТРГ за разработване на Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.

В периода 17-24 октомври 2022 г. се проведе писмена процедура за неприсъствено вземане на решения от Тематичната работна група за разработване Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.

 

Протокол от писмената процедура, взетите решения, както и справката за отразяване на постъпилите в хода на процедурата предложения, становища и коментари на членовете на ТРГ за разработване на ПРР 2021-2027 г. може да намерите по-долу. (файлове с наименование „Протокол писмена процедура 17-24 октомври 2022 ТРГ , „Решение“ и „Съгласувателна таблица неприсъствена процедура-ТРГ(1)“.

 

Актуализиран проект на двата нови приоритета, съфинансирани от Фонда за справедлив преход, може да намерите като прикачен файл. (файл с наименование „PDR_JTF Priority 3 + TA36“).