„Обитатели“ ще търсят по-добра околна среда

Арт-проект представя новоизградените обекти по ОПОС 2014-2020

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ започва реализацията на проект „Обитателите: в търсене на по-добра среда“. „Обитателите“ са произведения на изкуството, създадени от скулптура Мартиан Табаков, които ще бъдат позиционирани и заснети в обекти, изградени по Оперативната програма: пречиствателни станции, регионални системи за управление на отпадъци, укрепени свлачища, посетителски центрове и др. Фотографиите ще съставят експозиция, която ще бъде представена в различни градове в страната. Към фотографиите ще има и информационни текстове, показващи постигнатите резултати в рамките на изпълнените проекти и връзката между натиска, който ние, хората, с ежедневната дейност оказваме върху заобикалящата ни среда и възможното подобряване на параметрите на околната среда – въздух, води, почви, след реализацията на екологичните проекти, чиято крайна цел е намаляването на този натиск върху природата като цяло. Част от пътуващата експозиция ще бъдат и „обитателите“, които не са нито хора, нито животни, нито растения, а съвкупност от всичко това.

Арт-проектът цели да постави въпроса за симбиозата между обитателя и средата и непрекъснатото им преструктуриране. „Интересува ме връзката ни със средата, в която живеем. Фокусирам се върху идеята за това как изграждаме средата и как в дългосрочен план се оказва, че ставаме зависими от нея“, казва Мартиан Табаков.

Целта на инициативата е да се постигне видимост на обектите на ОПОС, които обикновено са в изолирани райони в покрайнините на населените места и по атрактивен начин да се представи информация за отделните проекти.

Проектът „Обитателите: в търсене на по-добра среда“ ще бъде представен с откриващо събитие на 1 декември 2022 г. във Водната кула в кв. „Лозенец“ в София.