Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Одитния орган при извършени одитни ангажименти за програми, финансирани от ЕС за програмен период 2014 - 2020 г.