Първите електронно подписани договори по ОПДУ са факт

Управляващият орган (УО) на ОПДУ премина към електронно подписване на договорите за безвъзмездна финансова помощ. От края на миналата година до момента са сключени електронно 149 договора на обща стойност 23 462 000 лв., като 54.76 % са по договори с администрации. Електронното подписване е предпочитано от бенефициентите, тъй като пести ресурси и време.

За улеснение на бенефициентите бе създадено кратко видео с инструкции, в което се демонстрира начина за електронно подписване. То е качено в популярния канал youtubе, с цел да насърчи използването на този вид подписване.

ОПДУ финансира Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020, чрез която се извършва електронното подаване, оценяване и отчитане на проекти финансирани по всички оперативни програми на ЕС в България. С въвеждането на електронното подписване на договорите става възможно затварянето на кръга и осигуряването на изцяло електронен процес, който осигурява бързина и удобство за кандидатите.