БРЕКСИТ - Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит