АНАЛИЗ НА ГРЕШКИТЕ, УСТАНОВЕНИ ОТ ОДИТНИЯ ОРГАН - 2022 Г.

Анализ на грешките, установени в одитната дейност и обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им