Индикативни годишни работни програми по програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Трето изменение на Индикативната годишна работна програма по Програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027 за 2024 г.

Второ изменение на Индикативната годишна работна програма по Програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027 за 2024 г.

Първо изменение на Индикативната годишна работна програма по Програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027 за 2024 г.

Индикативна годишна работна програма по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 за 2024 г.

Трето изменение на Индикативната годишна работна програма на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 за 2023 г.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2023 г. по ПРР 2021-2027 и ОПРР 2014-2020 г., публикувана на 19 юни 2023 г.

Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г. по програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., публикувана на 20 март 2023 г.

Проект на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г. по програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.