Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г., одобрена от Европейската комисия