Актуализиране на Насоките за кандидатстване по първата ограничена покана за стратегическото проектно предложение по Програмата (Интеррег VI-A) ИПП България - Сърбия 2021-2027

С решение на Комитета за наблюдение от 16 март 2023 г. са изменени Насоките за кандидатстване по първата ограничена покана за стратегическото проектно предложение по Програмата (Интеррег VI-A) ИПП България - Сърбия 2021-2027.

Актуализираните Насоки са приложени по-долу и са публикувани на интернет страницата на Програмата.

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат по Програмата, както следва:

ma_ipacbc@mrrb.government.bg

Основен офис в София:  тел. + 359 2 9405 337;

Клон в Ниш: тел. + 381 18 513 224.