ОПРЧР 2014 - 2020 публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

Управляващият орган на ОПРЧР 2014 - 2020 публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г. Заинтересованите страни имат възможност да изразят становище и да изпращат коментари на  следния  електронен адрес: hrdop2021-27@mlsp.government.bg  в срок до 12 април 2023 г., включително.