Стартира национална кампания на Мрежата от ОИЦ в контекста на Европейската година на уменията 2023 г.

На 9 май 2023 г. стартира общата инициатива на Мрежата от 27 областни информационни центъра (ОИЦ). Целта на тазгодишната кампания е популяризиране работата на Мрежата от ОИЦ, с акцент върху експертната функция на центровете. Същевременно ще бъде отбелязана Европейската година на уменията 2023 г. чрез разпространяване сред широката общественост на информация за възможностите за образование, обучение и придобиването на умения чрез европейски средства.

Събитията, организирани от всеки Областен информационен център (ОИЦ) ще продължат до края на месец май 2023 г., като в тях участие ще вземат всички заинтересовани страни в процеса – потенциални бенефициенти по програмите (общини, фирми, НПО, академична общност, работодателски и обучителни организации и др.), настоящи бенефициенти, широка общественост, младежи, медии и др.

Детайли за всяко събитие ще бъдат обявени в секцията „Календар“ на Единния информационен портал www.eufunds.bg и във Фейсбук профила на съответния ОИЦ в социалните мрежи.

Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските фондове в България провежда национална кампания за единадесета поредна година. Функционирането на Мрежата от ОИЦ се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.