ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ ЗА СТУДЕНТИ ЕКОЛОЗИ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща със студенти  от специалност „Екология и опазване на околната среда“ към факултет „Екология и ландшафтна архитектура“ на Лесотехнически университет. Основен акцент в презентацията бяха възможностите за финансиране на проекти за обучение и професионална реализация на младите еколози.

На интернет адреса: https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/12476  е публикувана актуализирана Индикативна годишна работна програма на програма „Образование“ 2021-2027 за 2023 г. Тази година по програмата ще се финансират проекти за дуално обучение в приложими специалности във висшето образование. Това ще допринесе за по-доброто професионално ориентиране на студентите, чрез практики и развитие на предприемачески умения.

По програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 до края на годината ще бъдат отворени за кандидатстване няколко процедури насърчаващи професионалната реализация, квалификация, умения и кариерно развитие на младите хора.

Предвидено е и финансиране в подкрепа на  семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите по Програма за иновации и конкурентоспособност в предприятията 2021-2027. През новия програмен период основни приоритетни по програмата ще бъдат инвестициите в ниско въглеродна и кръгова икономика, което ще повиши конкурентоспособността на българските компании. Това от своя страна ще подобри качеството на живот на населението.

Инициативата съвпада с Деня на Европа, който се чества като ден на обединението на Европа. 

През 2023 г. Катедра „Екология, опазване и възстановяване на околната среда“ отбелязва юбилея с поредица инициативи под надслов „50 години екологично образование в България, в Лесотехническия университет. 50 години - 50 малки събития. Нека празнуваме заедно!“

Благодарим за съдействието на гл. ас. д-р Елена Христова Цветкова.