Брегови център - Бургас посрещна ученици от Морската гимназия

Брегови център - Бургас посрещна ученици от Морската гимназия в рамките на информационен ден по Оперативна програма "Транспорти транспортна инфраструктура" 2014 -2020г.

Новите технологии и системи за подобряване на ефективността и безопасността на морския транспорт в България бяха представени на възпитаници на Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов „Св. Никола“ в гр. Бургас от експерти в ДП „Пристанищна инфраструктура“. Учениците от десети, единадесети и дванадесети класове от специалностите „Корабоводене“ и „Корабни машини и механизми“ на Морското училище се запознаха с функционалностите на Системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването (VTMIS) на 25 април 2023 г. (вторник) в рамките на информационния ден, посветен на съвременното корабоплаване и новите технологии  и организиран от Управляващия орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., съвместно с бенефициент ДП "Пристанищна инфраструктура".

Учениците посетиха един от двата оперативни центъра за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването по Черноморското ни крайбрежие, изградени с европейско съфинансиране. Двата брегови центъра в Бургас и Варна поддържат постоянен обмен на данни помежду си и концентрират информационни и навигационни системи, изградени на основата на най-съвременните достижения на науката и техниката. В Брегови център – Бургас учениците имаха шанса да се потопят в един реален работен ден, изпълнен с много динамика и предизвикателства, и да станат директни наблюдатели на работата на VTMIS системата. Внедряването на системата доведе до по-добър контрол на движението на корабите и подобряване на условията за опазване на природната среда. Модерната информационна среда улеснява комуникацията между всички участници в организацията на морския транспорт.