Информационен ден със студенти от УНСС

Студенти от УНСС посетиха жп проект по ОПТТИ в рамките на информационен ден по програмата

Студенти и преподаватели от специалност "Икономика на транспорта и енергериката" на Университета за национално и световно стопанство се запознаха с изпълнението на големи инфраструктурни проекти, финансирани от Кохезионния фонд чрез Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020 г., в рамките на информационен ден, организиран от Управляващия орган на програмата.

Г-н Мартин Георгиев, ръководител на УО на ОПТТИ, направи презентация за проектите, получили европейски средства в текущия период, както и представи новата програма "Транспортна свързаност" 2021 -2027г.

Студентите и техните преподаватели посетиха новостроящия се железопътен тунел в близост до с. Вакарел, част от жп проекта "Елин Пелин - Костенец". Те имаха възможност да се запознаят отблизо с хода на строително-монтажните работи, както и да дискутират въпроси, свързани с изпълнението на проекта.

Files:
Attachment Size
IMG_20230421_132824.jpg 4.29 MB