Публично събитие на ОИЦ – Ловеч в град Летница

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

       На 23 май 2023 г., (вторник) от 10:30 ч., Областен информационен център – Ловеч ще проведе публично информационно събитие на открито в град Летница. Изнесеното събитие на ОИЦ-Ловеч ще е на тема: „Актуални и предстоящи процедури през 2023 г. по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/“. Мобилният щанд на Областния център ще бъде разположен на централния площад, пред сградата на Община Летница, в интервала 10:30 – 12:30 ч.

       Заинтересованите лица могат да се информират относно актуалните в момента и планираните до края на 2023 година процедури по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/, новите моменти в Кохезионната политика 2021-2027 г., в т.ч. и предстоящите възможности за участие на общините, бизнеса, НПО, гражданския сектор, териториални звена, агенции и други заинтересовани лица в проекти и концепции за интегрирани териториални инвестиции на територията на общините и област Ловеч, целящи да допринесат за икономическото развитие на региона.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в България.

ОИЦ
Ловеч