Среща на ОИЦ-Видин с медиите

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 25.05.2023 г., четвъртък, от 10,30 до 11,00 ч., в заседателната си зала на пл. „Бдинци“ 2, екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе среща с медиите. Акцент в събитието ще бъде представянето на подробно обобщение на зададените въпроси и проявения интерес към източниците на подкрепа от ЕС на откритите приемни на ОИЦ-Видин в единадесетте общини на областта. Ще бъдат представени и сключените договори за финансиране на проекти през 2023 година на бенефициенти от публичния и частния сектор от област Видин. Представителите на медиите ще могат да задават своите въпроси и по интересуващи ги теми, свързани с финансирането от програмите, съфинансирани от ЕФСУ 2021-2027 и други инструменти на ЕС. 

ОИЦ
Видин