ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ОТБЕЛЯЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА НА УМЕНИЯТА

Информационно събитие на тема „Възможности за умения, умения за възможности“, се проведе на 22.05.2023 г. (понеделник) от 10:30 часа в офиса на Областен информационен център - Ямбол. Събитието е посветено на Европейската година на уменията и е част от тазгодишната Обща инициатива на Мрежата от областни информационни центрове в България. На него бяха представени добри практики и опит от вече отминали проекти с европейско финансиране, посветени на повишаването на квалификацията, придобиването на нови умения и компетентности и ученето през целия живот. На тази тема говори г-жа Татяна Чанкова, директор на Дирекция „Бюро по труда“ - гр. Ямбол. Тя даде на младите хора, присъстващи на срещата, изключително полезни практически съвети за търсенето, кандидатстването и спечелването на една бъдеща работа.

Във втория панел на събитието присъстващите бяха запознати с очакваните през тази година процедури за придобиване и повишаване на квалификацията, уменията и компетентностите по програма „Развитие на човешките ресурси“.

В третия панел беше представена Програма «Образование», която има за цел да подпомогне процеса на иновативното и интелигентно развитие на България като осигури качествено и приобщаващо образование за всички, насочено проактивно към променящите се тенденции на пазара на труда.

Срещата приключи с дискусия и въпроси и отговори по тези актуални за младите хора теми.

 

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.