ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
12:00

На 31.05.2023 г. (сряда), Областен информационен център – гр. Хасково организира в община Ивайловград публично информационно събитие на тема: „Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕФСУ”. Срещата е насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители и институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за налични възможности за финансиране на проектни предложения, финансирани от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ). Ще бъдат представени актуални и предстоящи процедури според ИГРП за 2023 г. на програмите през програмен период 2021-2027 г., проекта на Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), основни правила за работа в системата ИСУН 2020 и др.

Събитието ще се състои в залата на НЧ „Пробуда 1914“, гр. Ивайловград, начален час на събитието: 12.00 часа.

ОИЦ
Хасково