Дигиталната грамотност - в центъра на информационна среща на ОИЦ – Търговище за отбелязване на Европейската година на уменията

„Предизвикателства и възможности в дигиталния свят“ бе темата на срещата, която Областния информационен център в Търговище организира днес в контекста на Европейска година на уменията #EuropeanYearOfSkills. Тя събра представители на бизнеса, образованието, държавни и местни администрации, граждански организации и медии, с цел да се повиши осведомеността за взаимна подкрепа на партньорите за насърчаване развитието на различни компетенции.

Тази година е избрана от Европейската комисия за повишаване нагласата за преквалификация и повишаване на квалификацията, за да могат хората да придобият подходящите умения за по-добри възможности за работа и за пълноценен живот, каза управителят на ОИЦ – Търговище Милчо Тонев. По думите му ЕС иска да се даде тласък на ученето през целия живот.

Експерт на центъра обясни на участниците в срещата защо председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен е предложила 2023 г. да стане Европейска година на професионалните квалификации умения, какви са източниците на финансиране и какви инициативи са планирани за активизиране на повече хора за участие в някаква форма на заетост или обучение. 77% от предприятията в Европа имат трудности при намирането на работници, затова е планирано 60 процента от населението в ЕС, а в България – до 35,4 на сто до 2030 г. да участват в обучение.

Процесите, свързани с дигитализацията и необходимостта от нови цифрови знания и умения бяха дискутирани във втората част на срещата, тъй като дигиталните умения са задължителни в новите условия на развитие на икономиката с прогнозата, че 90% от работните места в следващите години ще изискат цифрова грамотност.

Експертът по компютърни науки доц. д-р Галина Момчева представи изискванията от референтната рамка за дигиталните компетентности за граждани (DigComp 2.2.) за всички възрасти в контекста на свързаността им с останалите компетентности и в подкрепа на кариерното развитие и професионалната ориентация. Тя отдели внимание и върху изискванията и предизвикателствата на изкуствения интелект, възникването на нови длъжности и умения, свързани с него, както и автоматизацията на рутинни дейности в работна среда, произтичащи от употребата му. Направен бе преглед на инициативите и политиките на ЕК, свързани с дигиталните трансформации на обществото, бизнеса и личността. Доц. Момчева предостави и авторски примери за STEM дейности и насоки при  изграждането на STEM центрове.

Събитието бе част от Общата кампания на мрежата от 27 Областни информационни центрове в страната за 2023 г.