МЛАДИ ДИЗАЙНЕРИ СЕ СЪБРАХА В БЛАГОЕВГРАД ПО ГРЪЦКО-БЪЛГАРСКИ ПРОЕКТ

С финално събитие в Благоевград завърши изпълнението на проект CREATIVE HUB - “Създаване и развитие на Креативен център за подкрепа на завършили мода, стартиращи млади дизайнери и прилагане на механизми за развитие на модния сектор в трансграничния регион”. Проектът е финансиран в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.

Събитието беше организирано от Браншова организация за текстил и облекло (БОТО) и Сдружение „Съвремие“. То беше фокусирано върху резултатите и инструментите, разработени в рамките на проект CREATIVE HUB за подкрепа на малки и средни предприятия, професионалисти, ученици и студенти от модния сектор в пограничния район между Гърция и България. По време на събитието бяха представени и обсъдени и предложения за нови инициативи, които могат да допринесат за по-нататъшното развитие на сектора  и реализацията на младите хора в модния бранш.

Акцент в събитието беше и представяне на финалистите от първия етап на конкурса за млади модни дизайнери – категория „Художествена скица“, организиран по проекта и презентиране на предстоящия заключителен етап на конкурса – категория „Модно ревю“.

В началото на месец май, като част от дейностите по проект CREATIVE HUB беше проведено учебно посещение на млади дизайнери в град Солун, Гърция. Домакин на посещението беше Гръцката модна асоциация /HELLENIK FASHION INDUSTRY ASSOCIATION/ - партньор по проекта.

 

Областен информационен център - Благоевград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

 

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 0893/33 67 28, e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com