Областен информационен център-Ямбол предостави информация за възможностите по програмите, финансирани по ЕФСУ за 2023 г., на открити приемни в петте общини на областта

В периода 12-16/06/2023 г. ОИЦ-Ямбол проведе открити приемни за жителите на петте общини в областтта.

Oткритите приемни се състояха на следните дати:

  • гр. Ямбол – 12.06.2023 г. (понеделник), от 10.00 до 12.00 часа – пред офиса на Областен информационен център-Ямбол в гр. Ямбол, ул. „Търговска“ 34.
  • гр. Болярово – 13.06.2023 г. (вторник), от 10.00 до 12.00 часа – в градинката срещу сградата на общинска администрация, гр. Болярово;
  • гр. Елхово – 14.06.2023 г. (сряда), от 10.00 до 12.00 часа – на площада пред Община Елхово;
  • гр. Стралджа – 15.06.2023 г. (четвъртък), от 10.00 до 12.00 часа – пред хотел „Хемус“, гр. Стралджа;
  • с.Тенево, община Тунджа – 16.06.2023 г. (петък), от 10.00 до 12.00 часа – пред кметството на с. Тенево

Темата на събитието беше „Актуални и предстоящи възможности за финансиране по програмите, финансирани по ЕФСУ за 2023 г.“.

Целта на изнесените приеми бе да се предостави информация на място за възможностите за кандидатстване по европейските програми, насочени към бизнеса, към земеделските стопани, към работодатели, към потребители на социални услуги и др.

Не беше изненадващ големият интерес към ОП „Развитие на човешките ресурси“ и процедура за „Подкрепа на уязвими домакинства-SAFE“, насочена към социално уязвими домакинства с деца, както и към процедура „Адаптирана работна среда“, която е в подкрепа на предприятията.  Очаквано, бяха зададени много въпроси относно мерките, които предстои да бъдат отворени за кандидатстване по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

Ползотворна бе и срещата с представителите на общинска администрация - с. Тенево, общ. Тунджа, с които ОИЦ-Ямбол успешно си сътрудничи. Те бяха запознати с предстоящите процедури, финансирани по ЕФСУ за 2023 г., както за общини, така и за частни бенефициенти.

На всички посетители на приемните бяха предоставени информационни и рекламни материали.                                                

                                                  

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.