„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на екструдерна линия за производство на ПВЦ профили“

проект с акроним PANEURO, ДФП B5.3d.11
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Интеррег V-A Гърция - България
Възложител
ЕТ Димитър Христов НЕТИ
Документация