ВТОРА ПРОЦЕДУРА ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ от КН на ПТП (21.08-11.09.2023 г.)